Parafia

Rys historyczny parafii świętego Józefa w Świdniku

fot. Karol Ścibior

 • 27.02.1989 - Wojewoda Lubelski wydaje pozwolenie na budowę kościoła.
 • 09.04.1989 - ks. bp. Bolesław Pylak mianuje ks. Tadeusza Nowaka – dotychczasowego administratora parafii Modliborzyce do załatwiania wszelkich spraw związanych z budową kościoła we współpracy z ks. Janem Hryniewiczem proboszczem parafii N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku i dziekanem Dekanatu świdnickiego.
 • 05.07.1989 - została zakupiona działka pod zespół sakralny 31 arów.
 • 01.10.1989 - ks.bp. Bolesław Pylak poświęcił plac pod budowę zespołu sakralnego.
 • 1989 - ks. Tadeusz Nowak zostaje proboszczem tworzącej się parafii.
 • 25.12.1989 - ks. bp. Bolesław Pylak poświęcił tymczasową kaplicę przywiezioną z parafii Miłosierdzia Bożego z Lublina.
 • 13.06.1990 - ks. Marek Wisiński wikariusz z parafii N.M.P. Matki Kościoła zostaje mianowany wikariuszem parafii św. Józefa.
 • 12.07.1990 - Dekret erygowania parafii p.w. św. Józefa w Świdniku wydany przez J.E. ks. bp. Bolesława Pylaka. Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego - na mocy kan. 515 KPK - erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem „Świętego Józefa„ w Świdniku, przez wyłączenie terenu sąsiednich parafii. Granicą parafii będą od południa z parafią Kazimierzówka - ul. Drewniana, od zachodu z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie (ul. Lotnicza, Nadleśna, Kolonijna), od północy z parafią Świdnik Duży – wzdłuż szosy Mełgiewskiej, od wschodu z parafią N.M.P. Matki Kościoła w Swidniku od ul. Polnej, na północ wzdłuż al. Przodowników Pracy. Siedzibą nowej parafii ustanawiamy przy nowobudowanym kościele pod wezwaniem - Świętego Józefa w Świdniku. Podpisał dokument ks. bp. Bolesław Pylak oraz kanclerz ks. Franciszek Przytuła.
 • 19.03.1991 - ks.kan. Jan Hryniewicz - dziekan dekanatu świdnickiego poświecił tymczasowy dom mieszkalny i katechetyczny.
 • 1991 – projekt architektury zespołu sakralnego wykonał architekt mgr. Andrzej Włas.
 • 08.06.1991 – Rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie domu parafialnego.
 • 04.05.1992 - Rozpoczęcie prac ziemnych pod kościół.
 • 14.06.1992 - Ks. abp. Bolesław Pylak uroczyście wmurował kamień węgielny pod budujący się kościół.
 • 07.10.1992 - zmiana na stanowisku wikariusza ks. Marek Wisiński został kapelanem w szpitalu w Świdniku - na jego miejsce przyszedł ks. Witold Czuba z parafii p.w. N.M.P. Różańcowej w Puławach.
 • 1993 - sierpień ks. Witold Czuba - wikariusz przenosi się do Diecezji Sandomierskiej i zostaje proboszczem w parafii Olbięcin.
 • 25.08.1993 - zmiana na stanowisku proboszcza - ks. Tadeusz Nowak zostaje administratorem parafii N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku, na jego miejsce ks. abp. Bolesław Pylak mianował ks. Krzysztofa Czerwińskiego - wikariusza z parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na nowego proboszcza i budowniczego kościoła.
 • 08.09.1993 - Kanoniczne objęcie parafii przez proboszcza ks. Krzysztofa Czerwińskiego.
 • 11.09.1993 - Ksiądz Arcybiskup przydziela do pomocy księży studentów: ks. Krzysztofa Czajkę i ks. Piotra Rożka. 
 • 28.11.1993 - pierwsza wizytacja kanoniczna przez J.E. ks. bp. Bolesława Pylaka.
 • 26.06.1994 - prace w parafii rozpoczyna nowy wikariusz neoprezbiter ks. Krzysztof Krakowiak.
 • 25.08.1996 - zmiana na stanowisku wikariusza - ks. Krzysztof Krakowiak został wikariuszem w parafii Dorohusk, a na jego miejsce przyszedł z Lublina z parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Stanisław Kryszczuk.
 • 1997 - projekt wnętrza kościoła wykonali artyści plastycy z Lublina: Zbigniew Mrozek i Alicja Kuśmierczyk.
 • 22.06.1997 - zmiana na stanowisku wikariusza - ks. Stanisław Kryszczuk został wikariuszem w Lublinie parafia św. Stanisława – na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Marek Szymański.
 • 1998 - czerwiec zmiana na stanowisku wikariusza - ks. Marek Szymański został wikariuszem parafii św. Pawła w Lublinie na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Paweł Turowski.
 • 13.09.1998 - wizytacja kanoniczna parafii przez J.E. ks. bp. Mieczysława Cisło.
 • Poświęcenie dzwonu – Józef o wadze 350 kg.
 • 04.06.2000. – J.E. ks. abp. Józef Życiński dokonał Dedykacji kościoła (konsekracji świątyni). Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy tymczasowej, a następnie wyruszyła procesja do kościoła, gdzie wcześniej nie była sprawowana żadna liturgia.
 • 15.09.2002 - Ks. bp. Ryszard Karpiński poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym..
 • 01.06.2003.- wizytacja kanoniczna J.E. ks. bp. Józefa Życińskiego.
 • 2004 - kaplica tymczasowa została darowana dla parafii Turka - na osiedlu Borek powstawał samodzielny ośrodek duszpasterski.
 • 20-21.06.2005 - Nawiedzenie Kopii Obrazu M.B. Częstochowskiej
 • 2005 - czerwiec nastąpiła zmiana wikariusza - ks. Paweł Turowski został Prefektem w gimnazjum św. Stanisława Kostki w Lublinie, na jego miejsce przyszedł ks. Krzysztof Sokołowski z Chełma z parafii Narodzenia N.M.P.
 • 07.10.2006 - J.E. ks. abp. Józef Życiński poświęcił organy piszczałkowe 25 głosów .
 • 09.12.2006 - Ks. abp. Józef Życiński poświęcił figurę Matki Bożej Loretańskiej patronki ludzi związanych z lotnictwem i ustanowił ks. Krzysztofa Czerwińskiego proboszcza parafii - Archidiecezjalnym Duszpasterzem Środowisk Lotniczych.
 • 01.06.2008 - wizytacja kanoniczna parafii przez J.E. ks. bpa. Ryszarda Karpińskiego.
 • 2008 - czerwiec - zmiana na stanowisku wikariusza - ks. Krzysztof Sokołowski otrzymał nominację do parafii M.B. Różańcowej w Lublinie na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Michał Szadziuk. 
 • 19.03.2010 - Ks. bp. Mieczysław Cisło poświęcił dwa witraże przedstawiające sceny z życia św. Józefa i scenę Zwiastowania.
 • 2012 r. czerwiec - nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Michał Szadziuk został wikariuszem w parafii pw Wniebowzięcia N.M.P. w Kraśniku, a na jego miejsce ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował wikariuszem ks. neoprezbitera Mateusza Targońskiego.
 • 18 czerwca 2013 roku obejmując troską duchowe potrzeby pracowników i podróżnych korzystających z portu lotniczego Lublin, ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował ks. prooboszcza Krzysztofa Czerwińskiego rektorem kaplicy pw. św. Cyryla i Metodego oraz duszpasterzem portu lotniczego Lublin.
 • 2013 r. - czerwiec - ks. Mateusz Targoński został skierowany na studia doktoranckie - KUL, Wydział Biblistyki, będzie jednocześnie sprawował posługę duszpasterską w pararafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Konopnicy. Na jego miejsce ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował wikariuszem ks. neoprezbitera Artura Hodura.