Modlitwy

Modlitwa w intencji lotników

Gdy chodziłeś, Panie, po ziemi, nie było jeszcze samolotów. Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie. Człowiek patrzył dobrze i nauczył się latać w powietrzu szybciej i dalej niż ptaki. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam podpatrywać tajemnice, które zostawiłeś w świecie, że kazałeś nam czynić ziemię sobie poddaną. Dziękujemy Ci za dobrych lotników. Pozwól im odczuć, jak piękne jest niebo, a gdy wrócą na ziemię, niech zatęsknią za tym, co jest na górze. Amen.


Modlitwa podróżujących samolotami

Boże nasz i Panie „który kroczysz na skrzydłach wiatru”. Twoją chwałę głoszą niebiosa, błogosławimy Cię i chwalimy Cię, za wszystkie Twoje dzieła.

Za to, że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie realizacji rzeczy pięknych i wielkich.

Wysłuchaj modlitwy, które kierujemy do Ciebie przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy Loretańskiej: samoloty przemierzające przestworza niech roznoszą na krańce ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do szybszego wykonywania ich pożytecznych zadań.

Niech z Twoim błogosławieństwem piloci, technicy i personel pomocniczy mądrze i roztropnie wypełniają swoje obowiązki aby ci, którzy podróżują samolotami, uniknąwszy wszelkiego niebezpieczeństwa, osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 (Jan Paweł II , Loreto 8.09.1979)


Benedykt XVI - Maryja, Matka, która powiedziała «tak»

1 IX — Modlitwa w Świętym Domu Maryjo, Matko, która powiedziałaś «tak»

Ty słuchałaś Jezusa i znasz brzmienie Jego głosu, bicie Jego serca.

Gwiazdo Zaranna, mów nam o Nim i opowiedz o Twojej drodze za Nim szlakiem wiary.

Maryjo, która w Nazarecie mieszkałaś razem z Jezusem, zaszczep w nas, w naszym życiu, Twoje uczucia,

Twoją uległość, Twoje milczenie, które pozwala słuchać słowa i sprawia, że owocuje ono wyborami prawdziwej wolności.

Maryjo, mów nam o Jezusie, aby nasze spojrzenia odzwierciedlały świeżość naszej wiary, byśmy rozgrzewali nią serca napotkanych ludzi, tak jak Ty, kiedy odwiedziłaś Elżbietę, która w swej starości radowała się z Tobą darem życia.

Maryjo, Dziewico Magnificat, pomóż nam nieść światu radość i, jak w Kanie, zachęcaj wszystkich młodych ludzi, 

którzy służą braciom, aby czynili tylko to, co im poleci Jezus.

Maryjo, popatrz na «Agorę» młodych, niech będzie żyzną glebą włoskiego Kościoła.

Módl się, aby Jezus, który umarł i zmartwychwstał, odrodził się w nas i nas przemienił, w noc pełną światła,

Jego obecności.

Maryjo, Matko Boża z Loreto, Bramo Niebios, pomagaj nam patrzeć w górę.

Chcemy widzieć Jezusa, rozmawiać z Nim, wszystkim głosić Jego miłość.


Do Pani z Loreto, patronki lotników 

Witaj, Maryjo!

Zawieszeni między niebem a ziemią 

strzeżemy w sercu uczuć i wspomnień, 

gdy wzmaga się w nas tęsknota za domem.

Pani Domu, 

oświetlaj i osłaniaj drogę naszego powrotu. 

Witaj, Maryjo!

Pośród białych chmur i intensywnego błękitu

oczyma duszy widzimy Archanioła Gabriela,

jak zstępuje na ziemię, 

by przynieść Ci Dobrą Nowinę,

która odmieniła świat.

Matko Dobrej Nowiny,

otwórz nas na Ewangelię

i uczyń nas dobra nowiną dla wszystkich. 

Witaj, Maryjo!

Na wysokości znikają granice

i świat wydaje się jedna osadą, gdzie sąsiad

bez trudu może uścisnąć rękę sąsiadowi.

Królowo Rodziny,

pomóż nam rozsiewać ziarna pokoju,

by świat stał się jedną rodziną. 

Witaj, Maryjo! Witaj, Królowo Aniołów!

Witaj, Królowo Nieba! Witaj, Maryjo!