Patronka

ZARYS HISTORYCZNY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ

LORETAŃSKIEJ W LORETO – PATRONKI PODRÓŻUJĄCYCH

W POWIETRZU

Według starej tradycji potwierdzonej przez współczesne badania w Loreto we Włoszech znajduje się dom Niepokalanej.

Ziemskie mieszkanie Maryi w Nazarecie składało się z dwóch pomieszczeń groty wykutej w skale (czczonej do dzisiaj w bazylice Zwiastowania w Nazarecie) i części dobudowanej z kamienia przylegającej do skalnej ściany.

Według tradycji, w roku 1291, kiedy krzyżowcy zostali wyparci z Palestyny tracąc ostatnią twierdzę – port Akkon, domurowana część domu Maryi została przewieziona statkiem przez rodzinę Aniołów (De Angelis), rządców Epiru najpierw do Trsatu (dzisiejsza Chorwacja),a następnie do Loreto – 10 grudnia 1294 roku.

Stare obrazy przedstawiają Święty Domek na statku lub na falach morskich i Maryję z Dzieciątkiem na obłoku. – Święty Domek nazaretański w podróży, prowadzony przez Maryję.-. Jest więc symbolem człowieka podróżującego po drogach świata.

W 1920 roku, Najświętsza Maryja Panna Loretańska została ogłoszona przez papieża Benedykta XV patronką podróżujących samolotami i odtąd lotnicy całego świata wzywają Ją jako swoją opiekunkę.

Abp. Loreto Glanni Danzi modli się i poświęca figurę M.B. Loretańskiej, którą przywiózł do

Świdnika O. Zbigniew Gospodarek - kapucyn pracujący w Loreto. Czerwiec 2007 r.


 LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson. Chryste elejson.Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami

Święta Panno nad Pannami – módl się za nami

Matko Chrystusowa – módl się za nami

Matko Kościoła – módl się za nami

Matko Łaski Bożej – módl się za nami

Matko nieskalana – módl się za nami

Matko najczystsza módl się za nam

Matko dziewicza – módl się za nami

Matko najmilsza – módl się za nami

Matko przedziwna – módl sie za nami

Matko dobrej rady – módl się za nami

Matko Stworzyciela – módl się za nami

Matko Zbawiciela – módl się za nami

Panna roztropna – módl się za nami

Panna czcigodna – módl się za nami

Panno wsławiona – módl się za nami

Panno można – módl się za nami

Panna Łaskawa – módl się za nami 

Panno wierna módl się za nami

Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami

Stolico mądrości – módl się za nami

Przyczyno naszej radości – módl się za nami

Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami

Przybytku Chwalebny – módl się za nami

Przybytku sławny pobożności – módl się za nami

Różo duchowna – módl się za nami

Wieżo Dawidowa – módl się za nami

Wieżo z kości słoniowej – módl się za nami

Domie złoty – módl się za nami

Arko Przymierza – módl się za nami 

Bramo niebieska – módl się za nami

Gwiazdo zaranna – módl się za nami

Uzdrowienie chorych – módl się za nami

Ucieczko grzesznych – módl się za nami

Pocieszycielko strapionych – módl się za nami

Wspomożenie wiernych – módl się za nami

Królowo Aniołów – módl się za nami

Królowo Patriarchów – módl się za nami

Królowo Proroków – módl się za nami

Królowo Apostołów – módl się za nami

Królowo Męczenników – módl się za nami

Królowo Wyznawców – módl się za nami

Królowo Dziewic – módl się za nami

Królowo wszystkich świętych – módl się za nami

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta – módl się za nami

Królowo Wniebowzięta – módl się za nami

Królowo Różańca świętego – módl się za nami

Królowo rodzin – módl się za nami

Królowo pokoju – módl się za nami

Królowo Polski – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się: Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.