Wspólnoty i Grupy

 • Akcja katolicka
 • schola dzieci
 • schola młodzież
 • Legion Maryi
 • Czciciele Krwi Chrystusa
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Rada Duszpasterska
 • Kółka Różańcowe
 • Grupa młodzieżowa
 • Grupa charytatywna – Caritas.
 • Ministranci
 • Lektorzy