Parafia pw.
św. Józefa
w Świdniku

Rok św. Józefa 2021

Rok 2021 został ustanowiony przez Ojca świętego Franciszka Rokiem św. Józefa – dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. Do 8. grudnia 2021 r. Stolica Apostolska udziela daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego.

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami – tzn. sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego; odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, wypełniając następujące warunki:

  • Wiernym, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  • Wiernym, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.
  • Wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • Każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  • Wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania.
  • Wiernym, którzy odmówią dowolną zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę.
  • Rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w starszym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu, boleści i niedogodności własnego życia.