Duszpasterstwo Środowisk Lotniczych

Inicjatorem powstania kaplicy poświęconej ludziom lotnictwa był proboszcz ks. Krzysztof Czerwiński. Pierwsze spotkanie ze środowiskiem lotniczym odbyło się w 1996 roku. Przybyli dyrektorzy PZL Świdnik – największego zakładu produkującego śmigłowce, władze Aeroklubu Lubelskiego i Swidnickiego, Firmy lotniczej Heliseco. Wszyscy obecni z radością przyjęli wiadomość, że w nowobudowanym kościele będzie miejsce szczególne poświęcone ludziom lotnictwa. 04.06.2000 roku został poświęcony kościół p.w. św. Józefa w Świdniku przez J.E. Ks.ABp. Józefa Życińskiego oraz kaplica Rodziny Lotniczej. Na ścianie przy wejściu do kaplicy lotnicy z firmy Heliseco powiesili – gapę – znak lotnictwa, a w środku zawisło śmigło z tablicą mówiącą wiele – „Ptakom podobni tu mamy swoje gniazdo”. W roku 2007 do kaplicy została przywieziona Figura Matki Bożej Loretańskiej – patronki wszystkich podróżujących w powietrzu. Razem z Figurą został przywieziony z Loretto kamień z Domku Matki Bożej z certyfikatem. 09.12.2007 roku Ks.Abp. Józef Życiński poświęcił Figurę Matki Bożej Loretańskiej w obecności Świata lotniczego na czele z generałem brygady Ryszardem Haciem ze Sztabu Wojsk Lotniczych z Warszawy. W 29.05.2009 roku otrzymaliśmy od Ojca Świętego Pismo następującej treści: „Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa, Duszpasterzom, Lotnikom i Pracownikom Portu Lotniczego w Świdniku oraz wiernym gromadzącym się w kaplicy M.B. Loretańskiej”. 10 grudnia w Liturgii Kościoła wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej – w tym dniu w naszym kościele jest sprawowana msza święta w intencji wszystkich związanych z lotnictwem o godz. 17.00. 

W Świdniku, w niedzielę 9 XII 2007, w parafii pw. św. Józefa odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli firm lotniczych, generalicji, seniorów lotnictwa cywilnego i wojskowego, władz powiatowych i miejskich, podczas której Arcybiskup Józef Życiński dokonał poświęcenia kaplicy rodziny lotniczej oraz pobłogosławił figurkę Matki Bożej Loretańskiej – patronki ludzi przestworzy.

W swoim słowie Metropolita Lubelski nawiązał do lotniczych tradycji miasta oraz do ważnej dla Lubelszczyzny inwestycji – portu lotniczego w Świdniku. „Mamy świadomość tego, że przyszłość Świdnika i naszego rejonu zależy także w dużym stopniu od planów lotniczych, które uda się zrealizować w związku z projektem budowanego lotniska. W tej perspektywie w naszą modlitwę włączmy tych wszystkich, którzy zachowują się infantylnie, nie mogąc zrozumieć, że decyzja musi być jednoznaczna, szybka i sprawna. Nie można każdego uczynić szczęśliwym tak, by mógł wybudować prywatne lotnisko na podwórku, jak on sobie życzy i jego rodzina. Za podobny infantylizm zapłacimy tym, że inne miasta będą budować lotniska, rozwijać się, wznosić uniwersytety czy miejsca pracy, a u nas będą się kłócić zakompleksione istoty, które wiedzą wszystko najlepiej. Taka postawa jest żenująca i najwyższy czas, żeby ją przerwać. W naszym środowisku można przytoczyć wiele odpowiedników takich niedojrzałych i nieodpowiednich zachowań./…/ Nawet po ostatnich wyborach niektórzy nie mogą się ciągle pogodzić i mimo, że słyszą z różnych stron, że ich program jest nierealny, to jednak chcieliby ciągle opóźniać proces budowy. Tego typu postawom musimy jako katolicy zdecydowanie się przeciwstawiać, wykazując, że to nie jest tylko kwestia patriotyzmu lokalnego, ale także opóźnianych inwestycji, na które kiedyś może być za późno. To jest kwestia właściwej perspektywy w myśleniu o przyszłości i problem biedy, która może zajrzeć do wielu rodzin, gdzie pojawią się bezrobotni’.

„Żeby Bóg był wam zawsze bliski” abp Józef Życiński mianował ks. kanonika Krzysztofa Czerwińskiego, proboszcza świdnickiej parafii pw. Św. Józefa archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk lotniczych. Diecezja w swojej historii nie miała takiego duszpasterza. „Tworzymy historię, zawierzając ją Panu czasu. Wszystkim lotnikom i bliskim gorąco życzę wysokich życiowych lotów i szczęśliwego lądowania, zarówno na co dzień, jak i kiedyś w wieczności”. 

Mszę świętą zakończyło specjalne błogosławieństwo: „Żebyśmy mogli cieszyć się tym miejscem, które Świdnik będzie stanowił na lotniczej mapie Polski. Na to błogosławię nam wszystkim, abyśmy umieli troskę o niebo pilotów, łączyć z troską o niebo aniołów i świętych.”

żródło: http://www.portlotniczy.lublin.pl

RYS HISTORYCZNY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W LORETO – PATRONKI PODRÓŻUJĄCYCH W POWIETRZU

Według starej tradycji potwierdzonej przez współczesne badania w Loreto we Włoszech znajduje się dom Niepokalanej.Ziemskie mieszkanie Maryi w Nazarecie składało się z dwóch pomieszczeń groty wykutej w skale (czczonej do dzisiaj w bazylice Zwiastowania w Nazarecie) i części dobudowanej z kamienia przylegającej do skalnej ściany.

Według tradycji, w roku 1291, kiedy krzyżowcy zostali wyparci z Palestyny tracąc ostatnią twierdzę – port Akkon, domurowana część domu Maryi została przewieziona statkiem przez rodzinę Aniołów (De Angelis), rządców Epiru najpierw do Trsatu (dzisiejsza Chorwacja),a następnie do Loreto – 10 grudnia 1294 roku.

Stare obrazy przedstawiają Święty Domek na statku lub na falach morskich i Maryję z Dzieciątkiem na obłoku. – Święty Domek nazaretański w podróży, prowadzony przez Maryję.-. Jest więc symbolem człowieka podróżującego po drogach świata.

W 1920 roku, Najświętsza Maryja Panna Loretańska została ogłoszona przez papieża Benedykta XV patronką podróżujących samolotami i odtąd lotnicy całego świata wzywają Ją jako swoją opiekunkę.

abp. Loreto Glanni Danzi modli się i poświęca figurę M.B. Loretańskiej, którą przywiózł do Świdnika O. Zbigniew Gospodarek – kapucyn pracujący w Loreto. Czerwiec 2007 r.

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson. Chryste elejson.Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami

Święta Panno nad Pannami – módl się za nami

Matko Chrystusowa – módl się za nami

Matko Kościoła – módl się za nami

Matko Łaski Bożej – módl się za nami

Matko nieskalana – módl się za nami

Matko najczystsza módl się za nam

Matko dziewicza – módl się za nami

Matko najmilsza – módl się za nami

Matko przedziwna – módl sie za nami

Matko dobrej rady – módl się za nami

Matko Stworzyciela – módl się za nami

Matko Zbawiciela – módl się za nami

Panna roztropna – módl się za nami

Panna czcigodna – módl się za nami

Panno wsławiona – módl się za nami

Panno można – módl się za nami

Panna Łaskawa – módl się za nami 

Panno wierna módl się za nami

Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami

Stolico mądrości – módl się za nami

Przyczyno naszej radości – módl się za nami

Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami

Przybytku Chwalebny – módl się za nami

Przybytku sławny pobożności – módl się za nami

Różo duchowna – módl się za nami

Wieżo Dawidowa – módl się za nami

Wieżo z kości słoniowej – módl się za nami

Domie złoty – módl się za nami

Arko Przymierza – módl się za nami 

Bramo niebieska – módl się za nami

Gwiazdo zaranna – módl się za nami

Uzdrowienie chorych – módl się za nami

Ucieczko grzesznych – módl się za nami

Pocieszycielko strapionych – módl się za nami

Wspomożenie wiernych – módl się za nami

Królowo Aniołów – módl się za nami

Królowo Patriarchów – módl się za nami

Królowo Proroków – módl się za nami

Królowo Apostołów – módl się za nami

Królowo Męczenników – módl się za nami

Królowo Wyznawców – módl się za nami

Królowo Dziewic – módl się za nami

Królowo wszystkich świętych – módl się za nami

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta – módl się za nami

Królowo Wniebowzięta – módl się za nami

Królowo Różańca świętego – módl się za nami

Królowo rodzin – módl się za nami

Królowo pokoju – módl się za nami

Królowo Polski – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Modlitwa w intencji lotników

Gdy chodziłeś, Panie, po ziemi, nie było jeszcze samolotów. Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie. Człowiek patrzył dobrze i nauczył się latać w powietrzu szybciej i dalej niż ptaki. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam podpatrywać tajemnice, które zostawiłeś w świecie, że kazałeś nam czynić ziemię sobie poddaną. Dziękujemy Ci za dobrych lotników. Pozwól im odczuć, jak piękne jest niebo, a gdy wrócą na ziemię, niech zatęsknią za tym, co jest na górze. Amen.

 

Modlitwa podróżujących samolotami

Boże nasz i Panie „który kroczysz na skrzydłach wiatru”. Twoją chwałę głoszą niebiosa, błogosławimy Cię i chwalimy Cię, za wszystkie Twoje dzieła.

Za to, że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie realizacji rzeczy pięknych i wielkich.

Wysłuchaj modlitwy, które kierujemy do Ciebie przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy Loretańskiej: samoloty przemierzające przestworza niech roznoszą na krańce ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do szybszego wykonywania ich pożytecznych zadań.

Niech z Twoim błogosławieństwem piloci, technicy i personel pomocniczy mądrze i roztropnie wypełniają swoje obowiązki aby ci, którzy podróżują samolotami, uniknąwszy wszelkiego niebezpieczeństwa, osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 (Jan Paweł II , Loreto 8.09.1979)

 

Benedykt XVI – Maryja, Matka, która powiedziała «tak»

1 IX — Modlitwa w Świętym Domu Maryjo, Matko, która powiedziałaś «tak»

Ty słuchałaś Jezusa i znasz brzmienie Jego głosu, bicie Jego serca.

Gwiazdo Zaranna, mów nam o Nim i opowiedz o Twojej drodze za Nim szlakiem wiary.

Maryjo, która w Nazarecie mieszkałaś razem z Jezusem, zaszczep w nas, w naszym życiu, Twoje uczucia,

Twoją uległość, Twoje milczenie, które pozwala słuchać słowa i sprawia, że owocuje ono wyborami prawdziwej wolności.

Maryjo, mów nam o Jezusie, aby nasze spojrzenia odzwierciedlały świeżość naszej wiary, byśmy rozgrzewali nią serca napotkanych ludzi, tak jak Ty, kiedy odwiedziłaś Elżbietę, która w swej starości radowała się z Tobą darem życia.

Maryjo, Dziewico Magnificat, pomóż nam nieść światu radość i, jak w Kanie, zachęcaj wszystkich młodych ludzi, 

którzy służą braciom, aby czynili tylko to, co im poleci Jezus.

Maryjo, popatrz na «Agorę» młodych, niech będzie żyzną glebą włoskiego Kościoła.

Módl się, aby Jezus, który umarł i zmartwychwstał, odrodził się w nas i nas przemienił, w noc pełną światła,

Jego obecności.

Maryjo, Matko Boża z Loreto, Bramo Niebios, pomagaj nam patrzeć w górę.

Chcemy widzieć Jezusa, rozmawiać z Nim, wszystkim głosić Jego miłość.

 

Do Pani z Loreto, patronki lotników 

Witaj, Maryjo!

Zawieszeni między niebem a ziemią 

strzeżemy w sercu uczuć i wspomnień, 

gdy wzmaga się w nas tęsknota za domem.

Pani Domu, 

oświetlaj i osłaniaj drogę naszego powrotu. 

Witaj, Maryjo!

Pośród białych chmur i intensywnego błękitu

oczyma duszy widzimy Archanioła Gabriela,

jak zstępuje na ziemię, 

by przynieść Ci Dobrą Nowinę,

która odmieniła świat.

Matko Dobrej Nowiny,

otwórz nas na Ewangelię

i uczyń nas dobra nowiną dla wszystkich. 

Witaj, Maryjo!

Na wysokości znikają granice

i świat wydaje się jedna osadą, gdzie sąsiad

bez trudu może uścisnąć rękę sąsiadowi.

Królowo Rodziny,

pomóż nam rozsiewać ziarna pokoju,

by świat stał się jedną rodziną. 

Witaj, Maryjo! Witaj, Królowo Aniołów!

Witaj, Królowo Nieba! Witaj, Maryjo!