Parafia

DSC_9653

Rys historyczny

 • 27.02.1989 – Wojewoda Lubelski wydaje pozwolenie na budowę kościoła.
 • 09.04.1989 – ks. bp. Bolesław Pylak mianuje ks. Tadeusza Nowaka – dotychczasowego administratora parafii Modliborzyce do załatwiania wszelkich spraw związanych z budową kościoła we współpracy z ks. Janem Hryniewiczem proboszczem parafii N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku i dziekanem Dekanatu świdnickiego.
 • 05.07.1989 – została zakupiona działka pod zespół sakralny 31 arów.
 • 01.10.1989 – ks.bp. Bolesław Pylak poświęcił plac pod budowę zespołu sakralnego.
 • 1989 – ks. Tadeusz Nowak zostaje proboszczem tworzącej się parafii.
 • 25.12.1989 – ks. bp. Bolesław Pylak poświęcił tymczasową kaplicę przywiezioną z parafii Miłosierdzia Bożego z Lublina.
 • 13.06.1990 – ks. Marek Wisiński wikariusz z parafii N.M.P. Matki Kościoła zostaje mianowany wikariuszem parafii św. Józefa.
 • 12.07.1990 – Dekret erygowania parafii p.w. św. Józefa w Świdniku wydany przez J.E. ks. bp. Bolesława Pylaka. Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy kan. 515 KPK – erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem „Świętego Józefa„ w Świdniku, przez wyłączenie terenu sąsiednich parafii. Granicą parafii będą od południa z parafią Kazimierzówka – ul. Drewniana, od zachodu z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie (ul. Lotnicza, Nadleśna, Kolonijna), od północy z parafią Świdnik Duży – wzdłuż szosy Mełgiewskiej, od wschodu z parafią N.M.P. Matki Kościoła w Swidniku od ul. Polnej, na północ wzdłuż al. Przodowników Pracy. Siedzibą nowej parafii ustanawiamy przy nowobudowanym kościele pod wezwaniem – Świętego Józefa w Świdniku. Podpisał dokument ks. bp. Bolesław Pylak oraz kanclerz ks. Franciszek Przytuła.
 • 19.03.1991 – ks.kan. Jan Hryniewicz – dziekan dekanatu świdnickiego poświecił tymczasowy dom mieszkalny i katechetyczny.
 • 1991 – projekt architektury zespołu sakralnego wykonał architekt mgr. Andrzej Włas.
 • 08.06.1991 – Rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie domu parafialnego.
 • 04.05.1992 – Rozpoczęcie prac ziemnych pod kościół.
 • 14.06.1992 – Ks. abp. Bolesław Pylak uroczyście wmurował kamień węgielny pod budujący się kościół.
 • 07.10.1992 – zmiana na stanowisku wikariusza ks. Marek Wisiński został kapelanem w szpitalu w Świdniku – na jego miejsce przyszedł ks. Witold Czuba z parafii p.w. N.M.P. Różańcowej w Puławach.
 • 1993 – sierpień ks. Witold Czuba – wikariusz przenosi się do Diecezji Sandomierskiej i zostaje proboszczem w parafii Olbięcin.
 • 25.08.1993 – zmiana na stanowisku proboszcza – ks. Tadeusz Nowak zostaje administratorem parafii N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku, na jego miejsce ks. abp. Bolesław Pylak mianował ks. Krzysztofa Czerwińskiego – wikariusza z parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na nowego proboszcza i budowniczego kościoła.
 • 08.09.1993 – Kanoniczne objęcie parafii przez proboszcza ks. Krzysztofa Czerwińskiego.
 • 11.09.1993 – Ksiądz Arcybiskup przydziela do pomocy księży studentów: ks. Krzysztofa Czajkę i ks. Piotra Rożka. 
 • 28.11.1993 – pierwsza wizytacja kanoniczna przez J.E. ks. bp. Bolesława Pylaka.
 • 26.06.1994 – prace w parafii rozpoczyna nowy wikariusz neoprezbiter ks. Krzysztof Krakowiak.
 • 25.08.1996 – zmiana na stanowisku wikariusza – ks. Krzysztof Krakowiak został wikariuszem w parafii Dorohusk, a na jego miejsce przyszedł z Lublina z parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Stanisław Kryszczuk.
 • 1997 – projekt wnętrza kościoła wykonali artyści plastycy z Lublina: Zbigniew Mrozek i Alicja Kuśmierczyk.
 • 22.06.1997 – zmiana na stanowisku wikariusza – ks. Stanisław Kryszczuk został wikariuszem w Lublinie parafia św. Stanisława – na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Marek Szymański.
 • 1998 – czerwiec zmiana na stanowisku wikariusza – ks. Marek Szymański został wikariuszem parafii św. Pawła w Lublinie na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Paweł Turowski.
 • 13.09.1998 – wizytacja kanoniczna parafii przez J.E. ks. bp. Mieczysława Cisło.
 • Poświęcenie dzwonu – Józef o wadze 350 kg.
 • 04.06.2000. – J.E. ks. abp. Józef Życiński dokonał Dedykacji kościoła (konsekracji świątyni). Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy tymczasowej, a następnie wyruszyła procesja do kościoła, gdzie wcześniej nie była sprawowana żadna liturgia.
 • 15.09.2002 – Ks. bp. Ryszard Karpiński poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym..
 • 01.06.2003.- wizytacja kanoniczna J.E. ks. bp. Józefa Życińskiego.
 • 2004 – kaplica tymczasowa została darowana dla parafii Turka – na osiedlu Borek powstawał samodzielny ośrodek duszpasterski.
 • 20-21.06.2005 – Nawiedzenie Kopii Obrazu M.B. Częstochowskiej
 • 2005 – czerwiec nastąpiła zmiana wikariusza – ks. Paweł Turowski został Prefektem w gimnazjum św. Stanisława Kostki w Lublinie, na jego miejsce przyszedł ks. Krzysztof Sokołowski z Chełma z parafii Narodzenia N.M.P.
 • 07.10.2006 – J.E. ks. abp. Józef Życiński poświęcił organy piszczałkowe 25 głosów .
 • 09.12.2006 – Ks. abp. Józef Życiński poświęcił figurę Matki Bożej Loretańskiej patronki ludzi związanych z lotnictwem i ustanowił ks. Krzysztofa Czerwińskiego proboszcza parafii – Archidiecezjalnym Duszpasterzem Środowisk Lotniczych.
 • 01.06.2008 – wizytacja kanoniczna parafii przez J.E. ks. bpa. Ryszarda Karpińskiego.
 • 2008 – czerwiec – zmiana na stanowisku wikariusza – ks. Krzysztof Sokołowski otrzymał nominację do parafii M.B. Różańcowej w Lublinie na jego miejsce przyszedł neoprezbiter ks. Michał Szadziuk. 
 • 19.03.2010 – Ks. bp. Mieczysław Cisło poświęcił dwa witraże przedstawiające sceny z życia św. Józefa i scenę Zwiastowania.
 • 2012 r. czerwiec – nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Michał Szadziuk został wikariuszem w parafii pw Wniebowzięcia N.M.P. w Kraśniku, a na jego miejsce ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował wikariuszem ks. neoprezbitera Mateusza Targońskiego.
 • 18 czerwca 2013 roku obejmując troską duchowe potrzeby pracowników i podróżnych korzystających z portu lotniczego Lublin, ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował ks. prooboszcza Krzysztofa Czerwińskiego rektorem kaplicy pw. św. Cyryla i Metodego oraz duszpasterzem portu lotniczego Lublin.
 • 2013 r. – czerwiec – ks. Mateusz Targoński został skierowany na studia doktoranckie – KUL, Wydział Biblistyki, będzie jednocześnie sprawował posługę duszpasterską w pararafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Konopnicy. Na jego miejsce ks. arcybiskup Stanisław Budzik mianował wikariuszem ks. neoprezbitera Artura Hodura.
 • 18 czerwiec 2013 r. poświęcenie kaplicy Lotniska Lublin przez ks. Abp.
  Stanisława Budzika. Obejmując troską duchowe potrzeby pracowników
  i podróżnych korzystających z Portu Lotniczego Airport Lublin ks. Abp.
  Stanisław Budzik mianował ks. proboszcza Krzysztofa Czerwińskiego
  kapelanem Portu Lotniczego. 
 • 2013 r. – czerwiec – ks. Mateusz Targoński – wikariusz został skierowany
  na studia doktoranckie na KUL – Wydział Biblistyki. Na jego miejsce
  ks. Abp. Stanisław Budzik mianował ks. Artura Hodura – neoprezbitera.
  – 27.05.2018 r. – wizytacja kanoniczna parafii przez J.E .Ks. Biskupa Józefa
  Wróbla.
 • 2018 r. czerwiec – zmiana na stanowisku wikariusza – ks. Artur Hodur
  został wikariuszem w parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.
  W naszej parafii decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika
  rozpoczął pracę ks. Dawid Lebowa – neoprezbiter.