Liturgia

IMG_2580

LITURGIA

Msze święte:

Niedziele i święta nakazane: 8.00, 10.00, 11.30, 17.00

Święta nienakazane: 8.00, 10.00, 17.00

Dni powszednie: 7.30, 17.00

Msze św. z udziałem dzieci (od września do czerwca – niedziela godz. 11.30)

Msze św. z udziałem młodzieży (od września do czerwca – niedziela godz. 17.00)

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach oraz mszach świętych poprzez transmisję na żywo z naszej świątyni w internecie.

Link poniżej, prosimy także o subskrybowanie naszego kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCVYH2GeGUdles9FBAL3hgVQ/live

Transmisje na żywo:
w niedzielę i święta nakazane o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 17.00

Nabożeństwa:

środa – msza św. i nabożeństwo do świętego Józefa godz. 17.00

piątek – koronka do Miłosierdzia Bożego godz. 16.30

niedziela – godzinki N.M.P. godz. 7.30

Nabożeństwa okresowe:

Wielki Post:

Droga krzyżowa – (piątek godz.16.00 dla dzieci, godz.17.30 dla dorosłych)

Gorzkie żale – niedziele Wielkiego postu godz. 16.30

Maj – Nabożeństwo majowe – Litania Loretańska N.M.P. po mszy św. wieczorowej

Czerwiec – Nabożeństwo czerwcowe – Litania do N.SP.J. po mszy św. wieczorowej

Październik – Nabożeństwo różańcowe – po mszy św. wieczorowej

Nabożeństwo Fatimskie (od 13.05 do 13.10) co miesiąc po mszy św. wieczorowej

Pierwszy Piątek miesiąca – msza do Serca P.J. o godz. 17.00

Pierwsza Sobota miesiąca – msza wotywna o Niepokalanym Sercu N.M.P. o godz. 17.00

Pierwszy Czwartek miesiąca – msza św. o Chrystusie Kapłanie – po mszy św. modlitwy o powołania

Nowenna do św. Józefa przed uroczystością odpustową 19 marca – po mszy św. wieczorowej

SAKRAMENTY

Sakrament chrztu

 • Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W parafii świętego Józefa w Świdniku udziela się chrztu wychodząc potrzebom wiernych w niedzielę o godzinie 10.00 oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, podczas mszy świętej o godz. 10.00.
 • Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza. 
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie (w parafii naszej katecheza taka odbywa się w każdą niedzielę gdy jest chrzest o godzinie 9.30. Powinni także rodzice dziecka i rodzice chrzestni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej. 
 • Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza Świdnika mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 • Prosimy o punktualne przybycie na liturgię chrzcielną oraz o zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. 
 • Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych. 
 • W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów wideo). 
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary, chrzest może zostać odłożony.

Bierzmowanie w parafii świętego Józefa 

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. Katechizm, 1285, 1306).

Bierzmowanie dla młodzieży gimnazjalnej w maju lub czerwcu – dorośli , którzy nie byli u sakramentu bierzmowania – we wrześniu kontaktują się z księdzem. Jest możliwość przyjęcia tego sakramentu w naszej parafii.   

Informacja o przygotowaniu do małżeństwa 

Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK). 
Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty: 

 • dowód osobisty, 
 • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami), 
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu), 
 • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny, 
 • świadectwo religii z ostatniej klasy. 
 • Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich
 • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej, 
 • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem. 

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

 • indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej, 
 • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią, 
 • zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego. 

Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich. .
Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Sakramenty chorych 

Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa: 

(CZOŁO) PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.(DŁONIE) PAN, KTÓRY ODPUSZCZA CI GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE. 

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

Sakramentu pokuty i Eucharystii oraz namaszczenia chorych udzielamy chorym w każdy I piątek miesiąca po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii. W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

Pogrzeb katolicki 

 • Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. 
 • Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci). 
 • Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii parafii świętego Józefa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • akt zgonu z USC 
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym) 
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii świętego Józefa w Świdniku)
 • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. 
 • Informujemy uczestników pogrzebu, że w kaplicach cmentarnych Lublina w czasie Mszy św. pogrzebowej nie ma możliwości przystapienia do sakramentu pokuty z racji ograniczonego czasu pogrzebu. Spowiedź należy odbyć wcześniej 
 • Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  • Msza św. w 30 dzień po śmierci 
  • Msza św. w rocznicę śmierci 
  • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin) 
  • „Wypominki” w miesiącu listopadzie 
 • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.